Hotline 24/7 0986416121
zalo mess
Dự án
Hệ thống thông gió sử dụng quạt thông gió công nghiệp tròn
Hệ thống thông gió sử dụng quạt thông gió công nghiệp tròn
Lắp đặt hệ thống thông gió sử dụng quạt thông gió công nghiệp tròn
THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần NP Việt Nam
  • Địa điểm: Hà Nội